Vidareutbildning

För dig med körkort

Man möts av många farliga situationer i trafiken: djur, vattenplaning, snö, is m.m. I dessa lägen gäller det verkligen att veta hur man ska hantera sitt fordon.

Hos oss får du känna på dessa situationer, under säkra former.

 Arbetsmiljöverket: ”Varje år dör cirka 50 arbetstagare i arbetet. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om cykel används.”

Prisexempel:

Halkutbildning med våra Volvo XC40 automat

Utbildningen tar ca 3.0 timmar

2 x 45 minuter är praktisk halkkörning.

Övrig tid är säkerhetsinformation ang däck, bromsar samt bilens inre säkerhet.

ALLA som genomgår utbildning på Trafikövningsplatsen gör utandningsprov i alkolås.

För mer info samt prisuppgifter hör då av er till oss, kontaktuppgifter hittar ni under kontaktfliken.

Renhållningsverket utbildade sin personal

Lastbil med släp

Connex, Kronoberg fick även utbildning i Brand och ABC

Räddningstjänsten från Osby har hösten

2013 utbildat 50 av sina brandmän

PTGB360