Säkerhetshallen

Hur känns det att krocka och hamna på taket ?

Rullbil och krocksläde är utmärkta hjälpmedel för att öka förståelsen för att man skall använda bilbältet även i låga hastigheter. På Trafikövningsplatsen finns möjlighet att prova hur det känns.