Riskutbildning 1

Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt

Kan du göra hos din lokala Trafikskolase under fliken TRAFIKSKOLOR  för att hitta kontakt uppgifter

Du kommer att bli väl omhändertagen

OBS! Behöver inte göras innan Riskutbildning 2 (Halkkörning), du kan göra det i den ordning som passar dig bäst.

 

Syfte och mål  

2 § Riskutbildning del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

 Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

 Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.