Privatister

Om du är PRIVATIST och  Trafikövningsplatsens lärare utbildar kostar det  2.100:-

 

Jämna Veckor:

Måndagar, klockan 09.30 och 13.15

Tisdagar, klockan 09.00 och 12.45

Onsdagar, klockan 09.30 och 13.15

 

Udda Veckor:

Måndagar, klockan 09.30 och 13.15

Tisdagar, klockan 09.30 och 13.15

Onsdagar, klockan 09.00 och 12.45